Kompetanse og konsepter innen integrasjon og ledelse – for et smartere og enklere Norge

Vi er utadvendte fagpersoner med unik integrasjonskompetanse og forretningsforståelse. Vi gir råd, leder prosjekter og utvikler løsninger hos virksomheter med krevende integrasjoner.

Tjenester 

Vår erfaring er at det ofte er integrasjonene og integrasjonsproblematikk som står for de mest krevende utfordringene i IKT-prosjekter. Det er utfordrende å holde oversikt over alle avhengigheter knyttet til integrasjoner. Vi opplever ofte at manglende oversikt og kontroll på avhengigheter gjør at integrasjoner oppleves som vondt og vanskelig. Våre konsulenter har derfor som mål å levere prosjekter hvor man tenker helhet slik at avhengighetene forstås og kan håndteres.

 

Konik leverer fagpersoner innen rådgivning, prosjektledelse, arkitektur og teknisk utvikling.

Rådgivning

Gode rådgivere benytter sin bakgrunn og erfaring, graver i utfordringene og formidler mulige løsninger og anbefalinger på en forståelig måte.

Vi kan tilby et sterkt faglig miljø med seniorkonsulenter innen teknisk rådgivning, arkitekturvalg, integrasjonsledelse og strategisk rådgivning.

Alle rådgivere i Konik har høyere teknisk utdannelse innen IKT og praktisk erfaring fra store og sammensatte organisasjoner med komplekse systemporteføljer. Vi er utadvendte fagpersoner, som evner å se helhet, analysere og formidle sammenhenger mellom forretning og IKT hos våre kunder.

Prosjektedelse

Erfarne prosjektledere med teknologi- og integrasjonsbakgrunn ivaretar ende-til-ende perspektivet og unngår silo-tenkning med for snevert fokus på enkeltleveranser. Kombinert med gode diplomatiske evner, slik at man skaper forståelse mellom de ulike fagmiljøene i virksomheten mener vi dette er oppskriften på suksess.

Vi har lang erfaring med store og komplekse prosjekter, og har demonstrert at vi kan håndtere de utfordringer som følger når man skal levere i et miljø med mange og krevende integrasjoner.

Faglig utvikling prioriteres høyt, og våre prosjektledere er derfor sertifisert innen PRINCE2, TOGAF, ITIL, MSP og Scrum.

Arkitektur

I Konik tenker vi at arkitektur handler om systematisk analyse og forståelig fremstilling av hvordan IKT fungerer og kan videreutvikles for å understøtte virksomhetens behov. Forståelse for avhengigheter og konsekvenser er sentralt i dette arbeidet.

Arkitektene i Konik har lang og bred erfaring som gjør oss godt rustet til å bistå kunder med arkitekturoppgaver og rådgivning. Vi er opptatt av at nytteverdien skal overstige kostnadene når det etableres integrasjoner, delt funksjonalitet eller delt informasjon.

Alle våre arkitekter er TOGAF-sertifiserte og har utviklerbakgrunn.

Utvikling

Med gode rutiner for integrasjonsutvikling kan prosjekter som er preget av høy grad av integrasjon få bedre kontroll over levert funksjonalitet, gi en økt evne til innføring av endringer, bedre gjenbruk av data og tjenester og forbedret stabilitet i drift og forvaltning.

Fellestrekk for våre konsulenter er at vi er gode til å forstå det grunnleggende behovet, skaffe oversikt, finne løsninger, forankre disse og på den måten få løst krevende oppgaver. Grunnlaget skapes gjennom tett og god dialog og tverrfaglig kommunikasjon.

Utviklerne i Konik er spesialiserte og oppdaterte innen integrasjonsteknologi og har alle over 10 års erfaring innen systemutvikling og arkitektur på moderne integrasjonsplattformer.

Vi vil mer 

Visjonen vår er å være ledende innen integrasjonsløsninger for et smartere og enklere Norge

Konik AS ble etablert høsten 2011 for å skape et kompetansemiljø der dyktige og erfarne konsulenter vil bli og leve en del av sine liv. Konik leverer spisskompetanse til komplekse IT-prosjekter hos våre kunder.
Vårt mål er ikke å bli store, men å bli en foretrukken partner for våre samarbeidspartnere, og en foretrukken leverandør for våre kunder.

Vi vil kjennetegnes av faglig dyktighet, åpenhet og ærlighet

Konik har i mai 2023 blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Dette gir oss effektive styringsverktøy for vår jobbing med miljøledelse, måling av vesentlige miljøpåvirkninger og konkrete målsetting og tiltak for videre miljøarbeid i virksomheten.  

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Les mer på Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Se vår rapport for 2022 her.