Verdier og kultur

Åpenhet, ærlighet og faglig dyktighet

Verdier

Konik AS er basert på kjerneverdiene åpenhet, likeverdighet, ærlighet og faglig integritet.

Hverken selskapet eller de ansatte samarbeider med kommersielle produktleverandører om salg eller promotering av produkter. Vi har som mål å være uavhengige og objektive, slik at våre råd og anbefalinger ikke er farget av kommersielle interesser.

Når våre ansatte vurderer nye oppdrag er vi mer opptatt av at oppdraget er riktig for konsulenten og kunden enn å få konsulenten raskest mulig ut i oppdrag. Konsulentene våre får hjelp fra kolleger og samarbeidspartnere i arbeidet med å finne nye oppdrag. Sammen har vi et stort nettverk og både vi og våre samarbeidspartnere vet at alle vinner på at vi bruker det aktivt.

Historien

Konik AS ble stiftet i juli 2011 av fire IT-konsulenter som ønsket å jobbe i et selskap der hovedfokus er faglig utvikling, åpenhet, trivsel og likeverdighet.

Målet var å bli «passe store». For oss betyr det at vi ikke skal bli så mange ansatte at selskapet mister fokus eller personlige relasjoner, men likevel mange nok til at man er et selskap der ansatte tar del i et sosialt og faglig fellesskap. Allerede i april 2012 hadde selskapet vokst til 9 ansatte, hvorav en av disse gikk direkte inn i rollen som daglig leder. I dag består selskapet av 18 ansatte.

Konik fikk en fantastisk start, og har siden fortsatt å levere vekst i omsetning og positive resultater. Fra 2011 til 2014 økte omsetningen så mye at selskapet i 2015 kom med på oversikten over det Dagens Næringsliv omtaler som Gasellebedrifter i Norge.

Konik inngår strategisk samarbeid med andre selskaper med komplementær og delvis overlappende kompetanse for å kunne inngi tilbud på rammeavtaler. Nesten alle tilbud hvor vi har deltatt i slike allianser har resultert i inngåtte rammeavtaler. Vi er selektive på hva vi investerer tid i slik at vi kan levere kvalitet fremfor kvantitet også i tilbudssammenheng.

Likeverdighet og åpenhet gjennom en partnermodell

Alle ansatte opparbeider seg likeverdig partnerskap i selskapet, slik at alle ender opp med å eie en like stor andel.

Det er ingen som fra et eierståsted har større innflytelse enn andre. Selskapet har et fungerende styre og en daglig ledelse som tar fortløpende beslutninger.

Alle beslutninger og selskapsinformasjon er tilgjengelig for alle ansatte. Det er kun informasjon som av personvernhensyn ikke kan være åpent tilgjengelig det er begrenset tilgang til. Ingen har individuelt tilpasset ansettelsesavtale eller ulik fast lønn. Overtidsarbeid og ansvarsroller kompenseres det for uavhengig av hvilken individuell timepris konsulenten måtte ha i oppdrag.

Rekruttering og vekst

Konik AS driver kun rekruttering gjennom de ansattes personlige relasjoner.

Vi er opptatt av at Konik skal oppfattes som et faglig spisset og kompetent selskap. En skal kunne forvente leveranser av ypperste kvalitet og det er høye krav knyttet til å bli ansatt eller til å kvalifisere som underleverandør hos oss. Dette får vi til fordi vi ikke har store ambisjoner om vekst. Når vi vokser er det primært for å styrke fagmiljøet vårt.

Vi tror våre kunder også setter pris på forutsigbarheten i at når en konsulent kommer fra Konik, så kan man være trygg på at det er kvalitet man får levert. Valget medfører at vi har noe lavere tilgjengelighet enn leverandører som i større grad fokuserer på vekst, men vi er overbevist om at kvalitet er viktigere enn kvantitet.

Sosialt

Våre konsulenter er ofte ute på oppdrag hos ulike kunder og møtes ikke daglig. Derfor er det viktig at vi bygger fellesskap og tilhørighet på andre måter.

Vi arrangerer månedlige samlinger på ettermiddags- og kveldstid der vi utveksler status både for selskapet, prosjekter og enkeltkonsulenter. Dessuten dykker vi i ulike aktuelle faglige tema. Kveldene avsluttes gjerne med et godt måltid.

Vi arrangerer årlig to til tre reiser innenlands eller utenlands. Her fokuserer vi på både faglig innhold og sosialt samvær. I tillegg setter vi av tid til rene arbeidsøkter en gang i året. Vi samles til strategiarbeid og veksler mellom å møtes i Oslo- eller Trondheimsområdet ettersom vi har ansatte i begge byer. Det har også blitt en tradisjon at vi har julebord med følge og julelunsj for alle ansatte. Med ujevne mellomrom har vi også fått tid til familiearrangementer der både partnere og barn deltar.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer