Rådgivning

Gjennom rådgivning ønsker Konik å bidra til at våre kunder får riktig støtte fra sine IKT-løsninger. Vi mener at god etikk, det å være objektiv og upartisk, er viktig for at rådgivere skal gi størst mulig verdi.

Felles for rådgivere i Konik er at de som en del av tilbudsprosessen starter med å forstå kundens behov og foreslår tilnærminger. Videre kartlegging inkluderer vanligvis samtaler med berørte parter, både hos kunden og eventuelle eksterne parter. På den måten identifiseres de grunnleggende sammenhengene i dagens situasjon, og ut fra det kan man gjøre en mest mulig kvalifisert vurdering av tiltak. Gjennom denne prosessen oppnås også en god forankring av vurderingene og tiltakene hos de involverte og oppdragsgiver.

Rådgiverne i Konik har alle teknisk bakgrunn og derfor grunnlaget for å forstå hvordan IKT-løsninger fungerer og hvilke mulighetsrom IKT gir. Bred erfaring over tid med ulike kunder, varierte roller, og fra ulike sektorer bidrar til at rådgiverne kan gjenbruke erfaringer og forstå effekten av ulike tilnærminger man ønsker å vurdere. I tillegg kreves gode kommunikasjonsegenskaper, og et oppriktig ønske om å hjelpe kundene våre med å få best mulig støtte fra IKT som verktøy, noe vi mener å kunne stå inne for. Konik kjennetegnes av ansatte som fremstår med høy faglig integritet og som med stolthet kan stå inne for sine leveranser.

Vi kan tilby et sterkt faglig miljø med seniorkonsulenter innen teknisk rådgivning, arkitekturvalg, integrasjonsledelse og strategisk rådgivning.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer

Geir Magne Trengereid

+47 950 86 988
gmt@konik.no

Frode Hjeltnes

+47 905 50 351
fh@konik.no

Harald Moberg

+47 966 24 041
hm@konik.no

Eldrid Schei

+47 415 40 954
es@konik.no

Jannicke Svendsen

+47 971 77 519
js@konik.no

Frode Johnsen

+47 995 83 914
fj@konik.no

Richard Husevåg

+47 918 72 592
rh@konik.no

Finn Amundsen

+47 906 24 920
fam@konik.no

Hildegun Tryggestad

+47 905 63 185
ht@konik.no

Øyvind Hauge

+47 977 12 252
oh@konik.no

Prosjektledelse

Vår målsetting er å levere prosjekter hvor man tenker helhet. Det vil si at man skal ivareta ende-til-ende perspektivet og unngå silo-tenkning med for snever fokus på enkeltleveranser. Våre prosjektledere har dette fokuset og har kompetanse og erfaring til å håndtere de utfordringer som følger når man skal levere i et systemmiljø med mange integrasjoner.

Med god integrasjonsledelse kan prosjekter som er preget av høy grad av integrasjon få oversikt som grunnlag for gode beslutninger, gi en økt evne til innføring av endringer, gjenbruk av data og tjenester, samt forbedret stabilitet i drift og forvaltning. Alle våre prosjektledere har IT-teknisk bakgrunn og over 10 års erfaring fra prosjektledelse, arkitektur og integrasjonsutfordringer i store og sammensatte virksomheter med komplekse systemporteføljer.

Vi kan tilby erfarne prosjektledere på flere nivå; teamledere, tekniske prosjektledere, hovedprosjektledere, delprosjektledere og programledere. Vi prioriterer faglig utvikling svært høyt og har en bedriftskultur der kontinuerlig forbedring ved hjelp av kurs, sertifisering og kompetansedeling er i fokus. Våre prosjektledere er alle sertifisert innen PRINCE2. De fleste er også TOGAF-sertifisert og har andre sertifiseringer som ITIL, MSP og Scrum. Dette fokuset på faglig utvikling gjenspeiler seg i kvaliteten på våre leveranser, og resulterer i merverdi for våre kunder.

Vi tilbyr seniorprosjektledere med spisskompetanse innen prosjektledelse og integrasjon.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer

Christian Simonsen

+47 482 23 428
cs@konik.no

Eldrid Schei

+47 415 40 954
es@konik.no

Richard Husevåg

+47 918 72 592
rh@konik.no

Harald Moberg

+47 966 24 041
hm@konik.no

Finn Amundsen

+47 906 24 920
fam@konik.no

Frode Hjeltnes

+47 905 50 351
fh@konik.no

Frode Johnsen

+47 995 83 914
fj@konik.no

Hildegun Tryggestad

+47 905 63 185
ht@konik.no

Geir Magne Trengereid

+47 950 86 988
gmt@konik.no

Øyvind Hauge

+47 977 12 252
oh@konik.no

Mikal Reed

+47 977 37 737
mr@konik.no

Arkitektur

En arkitekturfunksjon skal etter vår oppfatning systematisk bidra til å skape oversikt over og forståelse for avhengighetene de berørte virksomhetene består av for å forbedre verdien av IKT i virksomheten. Slike avhengigheter er knyttet til de faglige og merkantile arbeidsprosessene, hvilken informasjon man bruker og gjenbruker mellom ulike deler internt i virksomheten, eller i forhold til andre virksomheter. I tillegg må historikk og eksisterende applikasjoner og teknologi forstås og legges til grunn

Våre arkitekter evner å designe og visualisere komplekse systemer på en oversiktlig måte. Vi har et sterkt arkitektmiljø med erfaring fra virksomhetsarkitektur, funksjonell arkitektur og design, løsningsarkitektur, integrasjonsarkitektur og tjenesteorientert arkitektur (SOA).

Alle våre arkitekter har høyere teknisk utdannelse, over 10 års erfaring og bakgrunn som systemutviklere og prosjektledere i store og sammensatte virksomheter med komplekse systemporteføljer. Denne allsidige bakgrunnen gjør arkitektene gode til å forstå de ulike perspektivene til produkteiere, utviklere og leveranseansvarlige, og dermed anbefale de riktige løsningene eller beslutningene som er nødvendige for å få store prosjekter i havn til riktig tid. Arkitekturfunksjoner ivaretas ofte også av våre konsulenter i roller som integrasjonsutviklere og prosjektledere.

Vi verdsetter faglig utvikling, gode kommunikasjonsevner, selvstendighet, domenekunnskap og kompetanse på integrasjonsteknologier. Våre arkitekter er alle sertifiserte innen TOGAF.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer

Jannicke Svendsen

+47 971 77 519
js@konik.no

Richard Husevåg

+47 918 72 592
rh@konik.no

Christian Simonsen

+47 482 23 428
cs@konik.no

Mikal Reed

+47 977 37 737
mr@konik.no

Pål Øystein Carlsen

+47 997 97 162
poc@konik.no

Harald Moberg

+47 966 24 041
hm@konik.no

Odd Aril Størmer

+47 473 97 524
oas@konik.no

Geir Magne Trengereid

+47 950 86 988
gmt@konik.no

Anders Hogseth

+47 922 33 758
ah@konik.no

Lars-Christian Hegde

+47 901 01 202
lch@konik.no

Utvikling

I utviklingsprosjekter der man jobber med integrasjoner er det både utfordrende og viktig å forstå hele bildet gjennom utviklingsløpet. Man må sørge for å involvere og forankre arbeidet med interessentene som til sammen dekker arbeidsprosessene som blir berørt.

Våre konsulenter er utadvendte fagpersoner med gode kommunikasjonsevner og forretningsforståelse. Utviklerne våre kombinerer dette med spesialistkompetanse innen integrasjonsteknologi og over 10 års erfaring med integrasjonsrelaterte problemstillinger. Dette gjør at vi løser de mest krevende integrasjonsutfordringene og sikrer at de overleveres og kan forvaltes på en god måte.

Vi har erfaring med store og komplekse integrasjonsprosjekter, særlig innen helse, men også andre offentlige og private virksomheter. Faglig utvikling prioriteres og våre konsulenter har tekniske Microsoft-sertifiseringer samt sertifiseringer på TOGAF, MSP, PRINCE2, ITIL og Scrum.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer

Anders Hogseth

+47 922 33 758
ah@konik.no

Odd Aril Størmer

+47 473 97 524
oas@konik.no

Christian Simonsen

+47 482 23 428
cs@konik.no

Lars-Christian Hegde

+47 901 01 202
lch@konik.no

Pål Øystein Carlsen

+47 997 97 162
poc@konik.no