Richard Husevåg

Partner

 

Oslo
+47 918 72 592
richard.husevag@konik.no

Linkedin

SERTIFISERING:
TOGAF, Prince2, ITIL, BizTalk Server 2010

ERFARING: 
14 års erfaring fra offentlig og privat sektor.

  • skil 1 80% 80%
  • skil 2 90% 90%
  • skil 3 70% 70%

Richard Husevåg er en erfaren prosjektleder og rådgiver med en allsidig bakgrunn som også innbefatter systemutvikling, brukerstøtte/opplæring og forvaltning av IT-infrastruktur. Han er utdannet sivilingeniør fra dataavdelingen ved NTNU og har mer enn 20-års erfaring fra tekniske oppdrag. Denne allsidige bakgrunnen gjør ham god til å forstå tekniske problemstillinger og dermed anbefale de riktige løsningene eller beslutningene som er nødvendige for å få store prosjekter i havn til riktig tid.

 

Richard har lang erfaring fra komplekse integrasjonsprosjekter innen både privat og offentlig sektor. Han har spesiell tyngde innen helsesektoren, der han har ledet sentrale IKT-prosjekter for flere av de store helseforetakene i Norge.

 

Richard er en engasjert leder med høy arbeidskapasitet og sterk faglig interesse. Han har vært med på å bygge opp flere selskap, både som vanlig ansatt og i de senere år også som gründer, styremedlem, daglig leder og styreleder. Han er god til å håndtere mennesker og ser betydningen av å motivere og veilede andre.

UTDANNELSE 

1996-2002 NTNU
Sivilingeniør, datateknikk

____

SERTIFISERINGER

TOGAF 9 Certified
Prince2
ITIL
BizTalk Server 2010

____

SPRÅK

Norsk, morsmål
Engelsk, muntlig og skriftlig

 

 

ROLLER

Prosjektleder, Rådgiver, Integrasjonsansvarlig, Systemutvikler

____

BRANSJER 

Helse, Offentlig, Olje og energi, Media, Finans

____

TEKNOLOGI 

Visual Studio .Net, BizTalk Server, MS SQL Server, WCF, Web Service, XML/XSD, HL7/KITHADFS,  SharePoint

YRKESERFARING

Richard startet sin karriere i Nordnorsk Data AS i 1992 der han jobbet deltid samtidig med gjennomføring av videregående skole. Allerede før studiene ved NTNU i 1996 hadde han opparbeidet tilsvarende to årsverk erfaring og inngående kompetanse om IT-infrastruktur, brukerstøtte, opplæring og programvare. Richard fortsatte å demonstrere høy arbeidskapasitet gjennom deltidsjobb innen brukerstøtte og IT-drift ved NTNU parallelt med studiene.

I 2002 fortsatte Richard sin karriere som arkitekt og systemutvikler av administrative system innenfor logistikk og varehandel. Han var involvert i alle deler av prosjektfasene, fra behovskartlegging til utvikling, integrasjon med faktura- og lønnssystem, installasjon og brukeropplæring. Richard gikk over i konsulentbransjen i 2006 og har vært med å bygge opp flere selskap før han i 2011 var med på å etablere Konik AS.

Siden 2006 har Richard jobbet i prosjekter der integrasjon og BizTalk har vært sentralt. Han har omfattende erfaring innen Helse, som rådgiver for Helsedirektoratet i Nasjonalt meldingsløft fra 2008 til 2011 og gjennom integrasjonsprosjekter for flere av de største helseforetakene i Norge, blant annet Akershus Universitetssykehus, Helse Bergen og Ullevål Sykehus. Richard har de siste årene ledet flere sentrale IKT-prosjekt ved Oslo Universitetssykehus.